Rogaland ivrig på skoleforsøk

Hele siste utgave av tidsskriftet «Bedre skole» er viet forsøksordninger ved skoler i Rogaland.