Mellom Gregor og Morse

En tur til Sola ruinkyrkje en ettermiddag kan oppleves som en reisetilbake i tiden. Middelalderske toner, som for alt det vi vet harforblitt mer eller mindre uforandret i over 1000 år, kan høres omman bare går nær nok. Og der det er middelaldersk kirkemusikk iSola finner du garantert kantor i Sørnes kirke, Halvor Østtveit.