Bred støtte til el-bil i sentrum

Både i kommunen og i Grønn By ønskes tanken om felles elektriskebiler i sentrum velkommen.