Økt fortetting i vente

Byplansjefen mener at noe av boligbyggingen i Sandnes må skje ivillahager. Det er ikke sikkert at politikerne er enige.