Eksplosiv vekst i bussreiser

I juni i fjor hadde Kystbussen mellom Bergen og Stavanger 19.800passasjerer. I juni år valgte 28.338 mennesker å sette seg på densamme bussen. Også på ferjene mellom Stavanger og Bergen er det enformidabel trafikkvekst i forhold til fjoråret.