Passasjersvikt til Sauda

Færre reiser med hurtigbåtene enn budsjettert. Per 1. september varinntektssvikten 3 millioner kroner, men en regner med at inntektenfor hele året vil ende 4 millioner under budsjettet på 30 millionerkroner for billettinntektene. Det bekrefter Kjell Utvaag, faglederved Kolumbus Rogaland Kollektivtrafikk.