Hva skal Sandnes havn brukes til?

En arkitektkonkurranse kan bli utlyst for havnearealet og naboeiendommene på østsiden av jernbanen i Sandnes. Grunneierne er innkalt til idédugnad mandag.