Fulle fly til utlandet

Nedgangen i flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, er i ferd med å stanse.