Utbygd i 1948

I 1948 fikk Lyse Energi legge Årdalsvassdraget og Lysevassdraget i rør. Det ble ikke satt krav til minstevannføring.