Klar for tobiskrig

Fisket etter den vesle, litt mystiske, men viktige industrifiskentobis, er for tida betre enn på lenge, lengst sør i Nordsjøen. Meneit seismisk selskap skal gjera undersøkjingar midt i tobisfeltet.