Har respekt for Skartveits avgjørelse

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe og resten av KrFs bystyregruppe iStavanger ba Gro Skartveit bli i partiet. Vi har bedt henne blifordi vi mener hennes valg tilhører den private sfæren. GroSkartveit er valgt til å jobbe for KrF i fire år, og hun gjør engod jobb, sier gruppeleder Bjørg Tysdal Moe.