Vil studere fugleliv og hyttebygging

Tore Sunde Rasmussen vil bygge hytte på en holme for å studerefuglelivet. I kveld avgjør kommunestyret saken.