Flyktninger travle i arbeid - enn så lenge

Stavangers satsing på integrering av flykt— ninger har vært vellykket. Neste år varsles kutt.