Brite tatt med doping

En britisk statsborger ble søndag ettermiddag stoppet av tollvesenet ved Stavanger lufthavn, Sola.