Tidsklemma som få vil høre på

Er ikke arbeidsgivere interessert i hvordan småbarnsforeldrene hardet i jobben? Få har meldt seg på arbeidslivskonferansen som skalholdes 10. og 11. november under Schizofrenidagene.