Fire skadet ved Dale

Fire unge menn ble skadet i et trafikkuhell på Daleveien i Sandnesfredag ettermiddag.