Unge gir ikkje opp kafé

Å få ein ungdomkafé i sentrum, er sak nummer ein for ungdomsrådet sitt nye arbeidsutval.