Kommunen frarår bading i fire vatn

Nå bør man ikke bade i Stokkelandsvatnet på Ganddal, Frøyland-svatnet på Riska, Dybingen på Vatne og Lutsivatnet ved Sægrov.