Sentralsjukehuset i Rogaland mangler morsmelk

Sentralsjukehuset i Rogaland har snart ikke mer morsmelk igjen i morsmelkbanken sin. Nå vil sykehuset ha flere givere.