12 år med bom i Hunnedalen

Innkreving av bompenger på riksvei 45 ved Øvstabø blir etter alt å dømme forlenget fra 10 til 12 år.