Skiltprodusent tilbyr varselskilt

Et lokalt firma vil levere gratis skiltene som foreldre på Lura etterlyser i Granveien.