Bakterieutbrudd på SiR

Alle hygienetiltak er innskjerpet etter at det er konstatertutbrudd av bakterien pseudomonas ved intensivavdelingen på SiR.