Lokalt flertall for å skille kirke og stat

En fersk undersøkelse viser at 53 prosent av folk i Stavanger-regionen ønsker å skille stat og kirke.