Den nye hobbybonden

Egentlig hadde Terje Borgen sett fram til å nyte det selvstendigelivet som bonde igjen. Han hadde 20 hektiske år i lokalpolitikkenbak seg. I fire av dem var han ordfører i Hjelmeland.