- Prosessen skjer helt etter boka

Kommunaldirektør Gunnar Byrkjedal betegner situasjonen som en klassisk konflikt mellom en privat grunneiers interesser og et bysamfunns behov for arealer. Han er likevel overrasket av ordbruken i brevet.