Alle bydeler har vært verst

Noen bydeler er mer utsatt enn andre for å få problemtopper som kan gi dem verstingstempel. Tasta er én av dem.