17 prosent av barnehageplassene er besatt

150 personer har fått prioritert plass i barnehage i Stavanger. Dermed er over 17 prosent av de ledige kommunale plassene allerede fylt opp.