-Vi fant ingen iranske agenter

Overbetjent Odd Tveit Jørgensen, som har vært etterforskningslederi drosjedrapssaken, sa i sin forklaring i tingretten tirsdag atpolitiet ikke hadde funnet noen iranske agenter i denne saken.