Mange unge uføre i Stavanger

Utviklingen bare fortsetter, sier NAV.