Mange unge uføre i Stavanger

Utviklingen bare fortsetter, sier NAV.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over åtte år gammel

— Stavanger og kommunene omkring har hatt en kraftig økning av unge uføre og unge sosialhjelpsmottakere de siste årene. Når man snakker om fattigdomsproblematikk er ikke dette noe som bedrer situasjonen. Utviklingen bare fortsetter, og det er merkelig i og med at Rogaland har den laveste arbeidsledigheten i landet og har en lav uføreandel totalt sett, sier Bjørn Sæstad, assisterende fylkesdirektør i NAV Rogaland.

Han sier de fleste unge uføre er unge menn uten fullført videregående skole og at 65 prosent av dem har en psykisk diagnose. Den største økningen er folk mellom 18 og 24 år.

— Det vil si at en har mye blandingsproblematikk.

— Men hvorfor er det sånn?

— Det er litt uforståelig. Nå har NAV gått sammen med fylkeskommunen og rådmannsutvalget og sammen skal vi prøve å finne årsakssammenhenger og eventuelle tiltak, sier Sæstad, som sier det var en økning unge uføre etter finanskrisen.

— Dette er alvorlig for de det gjelder. Det påvirker sosial status og selvfølelse å være 20 år og bli ufør. Jeg tror mange i gruppen egentlig kunne vært helt eller delvis ute i jobb.

— Er det for lett å få sosialhjelp eller uføretrygd?

— Nei, det tror jeg ikke. Hver sak blir grundig behandlet. Samtidig er dette bekymringsfullt.

— Ser du dette i sammenheng med fattigdom i Stavanger?

— Ingen blir rik på uførepensjon. Ofte må det en supplering til, for eksempel sosialhjelp, for å holde hjulene i gang. Stavanger er en dyr by å bo i.

Publisert: