Regjeringen parkerer Jærens månelanding

Regjeringen vil ikke bidra med omfattende støtte til Lyse og Ivars planer for landets største kombinerte biogass— og gjødselforedlings-anlegg i Hå.