• Ronny Hjertås

Brann i hus på Jåttå

Det brant i et hus i Austtunsletta på Jåttå i Stavanger onsdag kveld.