• Rute nummer tre, frå Stavanger til Sandnes, vart ståande 25 minutt fordi ein passasjer ikkje hadde gyldig reisebevis. Dermed vart alle forseinka.

Bussen nekta å køyra - kom for seint på jobb

Fordi ein av passasjerane mangla gyldig billett nekta sjåføren å køyra frå Stavanger. Dermed kom Daniel Ørke for seint på jobb.