Ingen hjelp i mobbeparagraf

Opplæringsloven sier at mobberen skal skifte skole. Det skjer sjelden.