Trim for unger

De leker ikke morgentrim i Vistestølen barnehage.