Sola har tak som lekker

Sola kommune får 14,6 mill. til vedlikehold, noe ordfører Håkon Rege (H) er fornøyd med.