Foreldre skal lære sjiraffspråk

Røde Kors skal lære foreldre å snakke sjiraffspråk i stedet for ulvespråk når de kommer i konflikt med tenåringer.