Bjørheimsbygd skole legges ned

Som ventet vedtok Strand kommunestyre å legge ned Bjørheimsbygd skole fra høsten. Dette er den tredje skolen som legges ned i denne valgperioden.