Politiet etterforsker sprengningsulykke

Politiet gjorde interessante funn da de oppsøkte huset hvor en guttegjeng mandag fant en del fenghetter.