• Kjell Alrich Schumann søker ikke permisjon. Pål Christensen

Schumann søker ikke permisjon

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann dropper å søke om permisjon fordi han anser det som usannsynlig å få søknaden innvilget.