De tok bilder av Jonny etter mishandlingen

I bevisførselen mot de fem tiltalte i Kampen-saken finnes flere mobilbilder. De tiltalte snakket også med hverandre på MSN om mishandlingen i perioden de oppholdt seg i leiligheten. Ungdommene tok også flere bilder av avdøde.