Kraftige festivalkutt i Stavanger

Festivalene må tåle kutt på 20 prosent neste år hvis rådmannen får det som hun vil.