Flaggruten forsinket

Reisende fraktes i buss fra Leirvik til Haugesund.