• Jon Ingemundsen

Garden opna sommarkongressen til Nato-landas reserveoffiserar

600-700 militære deltakarar frå 30 land gjestar no Stavanger idet Norske Reserveoffiserers Forbund arrangerer denne årlege konferansen for fjerde gong.