Tørrkoking førte til utrykning

Full utrykning til Forus.