Fanger barna med fortellinger

Kong Laban, dronning Siri og Per pirat ble med i fortellingen barna diktet og fortalte, under vårens første fortellerstund på Sandnes Brygge.