• Leier av Rogaland Bondelag, Arna Høyland, trur på betre økonomi og auka status for norske bønder. Signe Christine Urdal

Bønder vil skjerma matprisane

– Auka inntekter til bøndene i jordbruksoppgjeret denne våren må særleg koma frå statsbudsjettet, ikkje via matprisane.