Dilemma om politiressurser

Økt politiinnsats mot prostitusjon i Stavanger, går ut over andre felt, som service til publikum og forebyggende arbeid.