Klart Hooters-nei fra politikerne

Det ser ut til at politikerne kommer til å si nei til skjenkesøknadene fra Tore Lie og Arne Joakimsen når de behandles i formannskapet torsdag.