• Nesten ikke kø i sikkerhetskontrollen på Sola ved 17-tiden. Lars Idar Waage (MMS

Køen har avtatt på Sola

Ved 17-tiden hadde køen i sikkerhetskontrollen på Sola avtatt ganske kraftig.